Techniektraining

 

De techniektrainingen van All Sports Academy zijn gericht op de individuele ontwikkeling van de deelnemers. De trainingen zijn zeer specialistisch en volledig gericht op het individu. Trainingsgroepen bij All Sports Academy nooit uit meer dan tien personen bestaan. Hierdoor kunnen we elk individu alle nodige aandacht geven. Tijdens de techniektrainingen wordt de nadruk gelet op ontwikkeling van de volgende punten:

 • 1:1 aanvallend en verdedigend
 • Kappen en draaien
 • Balgevoel en timing
 • Passen
 • Schieten
 • Kaatsen
 • 2:1 aanvallend en verdedigend
 • Dribbelen en drijven
 • Aannames in combinatie met wegdraaien
 • Afschermen van de bal
 • Lichtvoetigheid
 • Coördinatie

De Messiestraining heeft een andere insteek. Tijdens de Messiestraining zal vooral de nadruk gelegd worden op de volgende technieken:

 • Balgevoel
 • Timing
 • Kappen en draaien
 • Dribbelen en drijven

Overige onderdelen zullen op dit niveau ook aan de orde komen, de nadruk bij de training aan deze extreem jonge doelgroep wordt echter gelegd op het onbewust en spelend laten leren.

Doelstelling van de Messies training is om de jonge deelnemers in aanraking te laten komen met voetbal. Tijdens de trainingen zullen er echter ook dikwijls ‘niet- voetbalvormen’ plaatsvinden. De trainingen draaien om gewenning, plezier maken en veel lichaamsbeweging met een belangrijke link richting het voetbal.

Bij niveau 2 tot en met 4 gaat het met name om de functionele uitvoering! Zodra de functionele uitvoering beheerst wordt, wordt de weerstand verhoogd. Dit middels het sneller handelen in combinatie met de steeds sterker wordende weerstand. De trainingen op niveau 2 tot en met niveau 4 zijn als volgt opgebouwd:

 1. Ideale technische uitvoering
 2. Ideale technische uitvoering op volle snelheid
 3. Ideale technische uitvoering op volle snelheid met 50% weerstand
 4. Ideale technische uitvoering op volle snelheid met 100% weerstand

Door de snelheid en weerstand te verhogen komen de situaties steeds dichterbij verschillende wedstrijdsituaties. Het uiteindelijke doel is presteren in de wedstrijd waardoor het plezier nog meer toeneemt!

Techniektraining op niveau 5 is niet alleen voor jeugdspelers, ook senioren van bijvoorbeeld eerste elftallen zijn van harte welkom. De selectie van Manchester United maakt ook nog steeds regelmatig gebruik van pure techniektraining, waarom jij dan niet?

Naast de kennis die je opdoet in de cursus, houd je er nog iets aan over. Deelnemers aan de cursus ontvangen namelijk een voetbalshirt en na afloop van de cursus een certificaat van deelname!

Cursussen voor techniektraining starten drie keer per jaar:

 • Voorjaarscursus
 • Zomercursus
 • Najaarscursus